Substances - mountain Velebit
Substances - mountain Velebit

206 x 111 x 4,5 cm; wood, paper, iron, acryl... / les, papir, železo, akril...; 1987 - 88

press to zoom
Substances - mountain Velebit (detail)
Substances - mountain Velebit (detail)

206 x 111 x 4,5 cm; wood, paper, iron, acryl... / les, papir, železo, akril...; 1987 - 88

press to zoom
Fogy morning - Megleno jutro
Fogy morning - Megleno jutro

56 x 37 x 16 cm; wood, acrylic... / les, akril...; 1998 (privat collection)

press to zoom
Substances - mountain Velebit
Substances - mountain Velebit

206 x 111 x 4,5 cm; wood, paper, iron, acryl... / les, papir, železo, akril...; 1987 - 88

press to zoom
  • Catalogues

Catalogue of works & exhibitions / Izdani katalog